Common mistakes in Arabic

За последние несколько лет, мы исправили миллионы слов в обработаных текстах. Здесь мы представляем список наиболее часто встречающихся ошибок. Слова в верхней части списка мы исправляли чаще всего. Не все исправления представлены здесь из соображений приватности.

Позиция До После
#351 وليس وليست
#352 هذا هذا،
#353 الانترنت الإنترنت
#354 اتاحه إتاحة
#355 الاحتلال الإحتلال
#356 الحالي الحاليّ
#357 الروح الرّوح
#358 الاستراتيجية الإستراتيجية
#359 الاهداف الأهداف
#360 اجل انجاز أجل إنجاز
#361 جميعا جميعًا
#362 لانها لأنها
#363 المرحله المرحلة
#364 ازورا أزورا
#365 إحدي إحدى
#366 علي عليّ
#367 العنؾ فً العنف في
#368 للشيخ للشّيخ
#369 الرد الرّدّ
#370 هدا هذا
#371 مما ما
#372 أننا أنّنا
#373 و أنا وأنا
#374 وايضا وأيضا
#375 التكرم التّكرّم
#376 عاماً عامًا
#377 الايام الأيام
#378 والصحة والصّحّة
#379 يعملون مهندسوا يعمل مهندسو
#380 نسبه نسبة
#381 يداك يديك
#382 سبب سببا
#383 الاثنين الإثنين
#384 جوده جودة
#385 البشرية البشريّة
#386 احبك أحبك
#387 اللغة العربية اللّغة العربيّة
#388 الاسعار الأسعار
#389 الاحداث الأحداث
#390 من على
#391 الثامن الثّامن
#392 واني احبها وإنّي أحبّها
#393 بناء بناءً
#394 يخص يخصّ
#395 رب ربّ
#396 اعضاء أعضاء
#397 الّتي التي
#398 استاذ أستاذ
#399 ب بي
#400 بناءاً بناءً

Попробуйте бесплатно

Пожалуйста, введите свое сообщение
Пожалуйста, выберите на каком языке произвести проверку.

Попробуйте наше расширение для Gmail!