לאחרונה מעסיקים רבים דורשים ממועמדים לעבודה למסור מידע על רישום פלילי בעברם. ישנם רבים המתנגדים לדרישה זו, ואני עמם.

ראשית, הדרישה למסור מידע על הרשעות פליליות עשויה לפגוע בשיעור העסקתם של אסירים משוחררים במידה רבה, ובהשתלבותם בחברה. שכן אם העבר הפלילי פתוח לרווחה בפני המעסיק, ומהווה שיקול לקבלה לעבודה עבורו, סיכויי ההצלחה של אלו שריצו עונש מאסר פוחתים משמעותית. על כן, הדרישה הזו תפגע מאוד בהשתלבותם חזרה בחברה של אלו שכבר באו על עונשם, ובשיקום שלהם.

נוסף על כך, לדעתי דרישה זו אינה מוצדקת, משום שהיא מהווה פרצה לאפליה ולפסילת מועמדים על סמך קריטריונים שאינם בהכרח רלוונטיים למשרה. במקומות עבודה רבים, הרישום הפלילי אינו רלוונטי להצלחת המועמד במשרה, ובכל זאת ייתכן שלא יתקבל לעבודה אם מופיע בעברו רישום שכזה. כפי שלא היינו רוצים באפליה בהליך הקבלה למקומות עבודה על סמך מין או נטייה מינית, נתונים שאינם רלוונטים למשרה, כך גם ברישום הפלילי.

מאידך, יש הטוענים כי רישום פלילי בעברו של המועמד הוא מידע חשוב ורלוונטי למעסיק. שכן למשל במשרה הדורשת עיסוק עם ציוד יקר ערך, אדם שהורשע בגניבה עלול לפגוע במקום העבודה. אולם לדעתי טענה זו אינה מחזיקה מים, משום שהעיקרון העומד בבסיסה - שאנשים לא משתנים, הוא שגוי. אני מאמין כי אנשים ראויים להזדמנות שנייה בחיים, גם כאלו שעברו עבירות פליליות, ולדידי הדרישה להציג מידע על רישום פלילי פוגעת בהזדמנות השנייה שלהם.

לסיכום, ישנו דיון סוער בשאלה האם הדרישה למסור מידע על הרשעות פליליות בעבר מוצדקת. התומכים בדרישה טוענים כי זהו מידע חשוב ורלוונטי למעסיק, אך לדעתי ראוי לתת הזדמנות שנייה לאנשים שהורשעו בעבירות פלילות. בנוסף, לדעתי דרישה זו תפגע בהעסקתם והשתלבותם בחברה של אסירים משוחררים, ועלולה לייצר אפליה בקבלה למקומות עבודה על רקע העבר
הפליהפלילי.

The text above was approved for publishing by the original author.

Previous       Next

Попробуйте бесплатно

Пожалуйста, введите свое сообщение
Пожалуйста, выберите на каком языке произвести проверку.

Попробуйте наше расширение для Gmail!

eAngel.me

eAngel.me is a human proofreading service that enables you to correct your texts by live professionals in minutes.